אתר לטיפול אלטרנטיבי במחלת הסרטן

מכיל הסבר על שיטות לריפוי אלטרנטיבי מסרטן

וכן הפניות לספרים ואתרים חשובים

קריאה של המאמר ופניה לקישורים הכלולים בו מעניקים ידע נירחב בנושא
הסבר מציאת החלק השווה לאחוז

לתרגיל

לתחתית הדף

מציאת חלק שמיצג האחוז הוא למצא את החלק מהכמות או הסכום או הקבוצה שמיצג האחוז

מכפילים את הכמות באחוזים ומחלקים במאה

למסיבה קנו 90 בקבוקי קולה

40 אחוז מתוכם קולה דייט , מצא את המספר

90 x
 40 
100
=
 90x40 
100
= 36

התשובה 36 בקבוקיםיין עולה 130 שקל , יין יוקרתי יותר עולה 20 אחוז יותר

130 + 130 x
 20 
100
= 130 +
 130x20 
100
= 130 + 26 = 156

התשובה 156 שקלמחיר הצגת ילדים בחיפה זול יותר ב 30 אחוז מהצגת ילדים בתל אביב

בתל אביב הצגה עולה 110 שקל כמה היא עולה בחיפה

110 - 110 x
 30 
100
= 110 -
 110x30 
100
= 110 - 33 = 77

התשובה 77 שקל

לתחילת הדף


לתרגילהסבר אחוזים
תפריט ראשי