אתר לטיפול אלטרנטיבי במחלת הסרטן

מכיל הסבר על שיטות לריפוי אלטרנטיבי מסרטן

וכן הפניות לספרים ואתרים חשובים

קריאה של המאמר ופניה לקישורים הכלולים בו מעניקים ידע נירחב בנושא
הסבר חיבור שברים עשרוניים


לתרגיל

לתחתית הדף


חיבור שברים עשרוניים נעשה בשיטה האנכית , ההבדל היחידי הוא שפו מסומנות נקודות עשרוניות

ראה שיטת החיבור האנכית אבל הנקודות העשרוניות לא משנות את שיטת החיבור

דוגמאות


25.72 + 13.38 = ?


                           
             
    2 5 . 7 2
+            
    1 3 . 3 8
 

             מתחילים לחבר ספרות מימין לשמאל , כולל אלה שמימין לנקודה העשרונית


2 + 8 = 10


                           
          1  
    2 5 . 7 2
+            
    1 3 . 3 8
 

            01 + 7 + 3 = 11


                           
      1   1  
    2 5 . 7 2
+            
    1 3 . 3 8
 

        . 1 01 + 5 + 3 = 9


                           
      1   1  
    2 5 . 7 2
+            
    1 3 . 3 8
 

      9 . 1 02 + 1 = 3


                           
      1   1  
    2 5 . 7 2
+            
    1 3 . 3 8
 

    3 9 . 1 0לאפס האחרון אין משמעות לכן


25.72 + 13.38 = 39.1
827.836 + 142.63 = ?


                                   
                 
  8 2 7 . 8 3 6
+                
    1 4 2 . 6 3
                  מתחילים לחבר ספרות מימין לשמאל , כולל אלה שמימין לנקודה העשרונית

כאשר יש ספרה אחת בחיבור בין שני המספרים כמו מקרה ה 6 מימין מיחסים לכך כמו חיבור עם אפס ומעתיקים את הספרה לתוצאה


6 + =6

                                   
                 
  8 2 7 . 8 3 6
+                
    1 4 2 . 6 3
                 63 + 3=6


                                   
                 
  8 2 7 . 8 3 6
+                
    1 4 2 . 6 3
               6 6

8 + 6=14


                                   
        1        
  8 2 7 . 8 3 6
+                
    1 4 2 . 6 3
             4 6 6
1+7+2=10


                                   
      1 1        
  8 2 7 . 8 3 6
+                
    1 4 2 . 6 3
         0 . 4 6 6
1+2+4=7


                                   
      1 1        
  8 2 7 . 8 3 6
+                
    1 4 2 . 6 3
       7 0 . 4 6 6
8+1=9


                                   
      1 1        
  8 2 7 . 8 3 6
+                
    1 4 2 . 6 3
     9 7 0 . 4 6 6


827.836 + 142.63 = 970.466
95.76 + 368.987 = ?                                   
                 
  9 5 . 7 6
+                
    3 6 8 . 9 8 7
                  מתחילים לחבר ספרות מימין לשמאל , כולל אלה שמימין לנקודה העשרונית

כאשר יש ספרה אחת בחיבור בין שני המספרים כמו מקרה ה 6 מימין מיחסים לכך כמו חיבור עם אפס ומעתיקים את הספרה לתוצאה


7 =7


                                   
                 
  9 5 . 7 6
+                
    3 6 8 . 9 8 7
                 76 + 8 =14


                                   
            1    
  9 5 . 7 6
+                
    3 6 8 . 9 8 7
               4 71+7+9=17


                                   
        1   1    
  9 5 . 7 6
+                
    3 6 8 . 9 8 7
           . 7 4 71+5+8=14


                                   
      1 1   1    
  9 5 . 7 6
+                
    3 6 8 . 9 8 7
         4 . 7 4 71+9+6=16


                                   
    1 1 1   1    
  9 5 . 7 6
+                
    3 6 8 . 9 8 7
       6 4 . 7 4 71+3=4


                                   
    1 1 1   1    
  9 5 . 7 6
+                
    3 6 8 . 9 8 7
     4 6 4 . 7 4 7


95.76 + 368.987 = 464.747לתחילת הדף


לתרגיל

שבר עשרוני הסבר


תפריט ראשי